Vedení účetnictví

Základní nabídka:

  • vedení účetnictví i ve více měnách,
  • vnitropodnikové účetnictví (nákladová střediska),
  • daňová přiznání k DPH (měsíční nebo čtvrtletní).

Rozšířená nabídka:

  • více účtových rozvrhů (český a zahraniční),
  • sledování rozpočtu,
  • reporting podle zadání,
  • evidence a odpisy investičního majetku,
  • roční daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob,
  • ostatní daňová přiznání a související hlášení – silniční daň, souhrnné hlášení k DPH, hlášení o pořízení/dodání nového dopravního prostředku, intrastat,
  • export dat a jiné práce dle požadavků zákazníka.

 

Tisk všech standardních sestav - deník, hlavní kniha, obratová předvaha, evidence závazků a pohledávek, rozpis zůstatků dle období, výkazy vnitropodnikového účetnictví, výkazy investičního majetku a výkazy odpisů.

 

Sledování rozpočtu, reporting a jiné podpůrné sestavy pro řídící činnost zákazníka jsou sestavovány dle jeho potřeb a požadavků.